Overensstemmelseserklæring​

HM Rustfri design erklærer herved at nedenstående materialekvaliteter, leveret af os, overholder gældende lovgivning vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Lovgivningen omfatter:

1935/2004 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

2023/2006 Forordning vedr. Good Manufacturing Practice. (GMP)

10/2011 Forordning vedr. Plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

BEK nr. 1248 af 30-10-2018 Fødevarebekendtgørelsen

Teknisk guide 2013 – Europarådet – Metal og legeringer til fødevarekontakt.

Materiale kvaliteter:

Erklæringen omfatter de rustfri syrefaste ståltyper, plasttyper og pakninger der ønskes brugt til fremstilling af emner, der kan anvendes i kontakt med fødevarer.

Eksempelvis mælketransport, procesudstyr til mælk og chokolade, forarbejdning af frugt, beholdere til vin og øl, forarbejdning af tørre fødevarer korn, mel mv., i bagerier, på slagterier og forarbejdning af fisk.

Arbejdstemperaturen er produkt- eller emnebestemt, mellem -15°C / +150°C.

Håndtering og bearbejdning:

Erklæringen omfatter den håndterings- og bearbejdningsform HM Rustfri design benytter i sin omgang med det rustfri stål, plast og pakninger. Håndterings- og bearbejdningsformen er af en sådan karakter at det rustfri stål sikres mod korrosion og dermed en mulig metalafgivelse til fødevaren, samt at plastmaterialerne og pakningerne sikres mod utilsigtede reaktions- eller nedbrydningsprodukter.

Materialecertifikater:

For at sikre sporbarhed og faktiske indhold af indholdsstoffer kan der leveres materialecertifikat på et aktuelt materiale.​

​sunde kvalitetspolitikker

HM Rustfri Design ønsker at være kendt som en virksomhed, der leverer ydelser i høj kvalitet og med et højt serviceniveau.

professionelle leverandører

Hos HM Rustfri Design ApS går vi højt op i vores leverandører og benytter os kun af dem, som tilgodeser vores kunders krav.

kvalitet og miljø

Vi bestræber os på at værne om miljøet. Derfor udarbejder vi hele tiden løsninger, som ikke belaster miljøet.

// vi påtager os alle typer opgaver i rustfrit stål,
​og tilbyder teknisk rådgivning. kontakt os i dag
​for et uforpligtende tilbud på din opgave.

// Afdelinger & kontaktpersoner

Smedeafdeling

Rasmus Christensen

Funktionschef

rach@rustfridesign.dk

Tlf: 40287641

byggeafdeling

Lasse Larsen

Projektleder

lala@rustfridesign.dk

Tlf. 20447107

Kenneth Sønderhøj

Projektleder

keso@rustfridesign.dk

Tlf: 21646505

CVR: 10101859

Foldagervej 2

4623 Lille Skensved

+45 46 15 54 30

hm@rustfridesign.dk

Vi støtter Knæk Cancer.

​HM Rustfri Design ApS © 2019